Ilmoitettu lohisaalis

Tiedote 25.4.2018 klo 12:00

Tenojoen rantalupien myynti on sujunut ongelmitta ja lähes kaikki luvat ovat ostettu.

Venelupien myynnissä tiistaina ilmennyttä maksuongelmaa, ei rantalupien myynnissä enää ilmennyt.

Luvanmyynti alkoi tänään, torstaina 26.4-18, aamulla klo 06.00. Lupien kysyntä oli todella kovaa, jo ensimmäisen minuutin jälkeen oli ostettu n. 1 500 lupaa, ja viiden minuutin jälkeen lupia oli ostettu jo n. 2 500. Tenojoen rantalupia oli myynnissä Suomen puolelle yhteensä 5 500 vuorokautta, joista 30 % on varattu ulkopaikkakuntalaisille kiinteistön omistajille.

Jos tässä vaiheessa ei onnistunut saamaan kalastuslupaa, kannattaa lupakauppaa kuitenkin seurata, sille sinne palautuu reaaliajassa niitä lupia, joita perutaan. Lisäksi kesäkuussa, kalastuskauden avauduttua, aina perjantaisin klo 15:00, kalastusmatkailijoiden kiintiöön vapautuu ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien lupia, joita ei ole lunastettu.

Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien lupia on vielä runsaasti jäljellä, ja niitä voi varata Tenojoen lupakaupan sivuilta.

Ostetut kalastusluvat tulostetaan Tenojokivarren lupapisteissä, oston yhteydessä saatua lupakoodia vastaan. Luvat voi tulostaa mille tahansa viikonpäivälle maanantaista klo 19:00 – sunnuntaihin klo 19:00. Lupien tulostuksen yhteydessä tarkastetaan myös asiakkaiden kalastusvälineiden puhtaus, tarvittaessa välineet desinfioidaan.

Kalastuslupiin ja -sääntöihin sekä lupamaksuihin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tenonkalaluvat.fi

Kooste Tenojoen vuoden 2018 kalastussäännöistä tästä

---------------------------

Tervetuloa Tenojoen kalastuslupien verkkokauppaan. Verkkokaupasta voit ostaa kalastuslupia Suomen puolelle koko Tenojoen pääuoman rajajokialueen eri vyöhykkeille, ranta- ja venekalastukseen. Lupien ostamista varten sinun tulee ensin rekisteröityä sivustolle.

Tenojoen kalastusluvat on vuodesta 2017 alkaen kiintiöity viikoittain ja kalastusvyöhykkeittäin. Ajantasainen tilanne jäljellä olevien lupien määrästä näkyy alla olevissa taulukoissa ja kalastusvyöhykkeet alla olevassa kartassa.

Kalastusluvat ostetaan verkkokaupasta. Lupa tulostetaan luvan ostamisen yhteydessä saadun koodin perusteella Tenojokivarren lupapisteissä Suomen puolella ja luvan tulostuksen yhteydessä peritään 3€ palkkio / lupa.

Kalastuslupien hinta on koko vuoden 2018 rantakalastuslupien osalta 50 € / lupa, paitsi Inarijoen osalta, jossa se on 25 € / lupa. Kaikkien venekalastuslupien hinta on 60 € / lupa, paitsi aikavälillä 24.6. - 14.7. jolloin hinta on 80 € / lupa.

Alle 18-vuotiaille rantalupa on aina 25 € / lupa ja venekalastuslupa on 40 € / lupa. Alle 16-vuotiaille on varattu lisäksi erilleen 330 lapsilupaa, jotka voidaan varata ja liittää aikuisen lupaan niin kauan kunnes niitä riittää.

Kalastusluvista on varattu erityinen kiintiö ulkopaikkakuntalaisille Tenon kalastusoikeuden haltijoille. Jos erityiskiintiöön kuuluvia lupia jää lunastamatta kalastusta edeltävän viikon perjantaihin klo 15 mennessä, niin luvat vapautuvat matkailukalastuslupakiintiöön ja tarjolla olevien lupien määrä päivittyy verkkokauppaan. Myös perutut luvat palautuvat takaisin lupakiintiöön.

Tenon kalastusluvat on jaettu puoliksi Suomen ja Norjan välillä, ja tämän sivuston kautta voit ostaa Suomen lupia. Halutessasi voit ostaa lupia myös Norjan verkkokaupasta osoitteesta https://tana.lakseelv.no/welcome.php. Lupaa ostaessasi huomioi se, missä kyseinen lupa oikeuttaa kalastamaan.

Ulkopaikkakuntalaiset tilanomistajat voivat kirjautua sisään järjestelmän tilanomistajapuolelle ja varata kalastuslupia täältä.

Ohjeita luvan ostamiseen tenon kalastuslupien osto-ohjeesta

Tarkempaa tietoa kalastussäännöistä (päivitetty 13.4.2018)

Kalastusvuorokaudet 27.04. 09:00
Jäljellä olevat venekalastusluvat (kalastusvuorokausia)
Ajanjakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski ja Inarijoki
Yhteensä
10.06.-16.06. 0 0 0 0 0
17.06.-23.06. 0 0 0 0 0
24.06.-30.06. 0 0 0 0 0
01.07.-07.07. 1 0 0 22 23
08.07.-14.07. 4 0 0 14 18
15.07.-21.07. 0 0 0 0 0
22.07.-28.07. 16 0 0 1 17
29.07.-04.08. 0 0 0 0 0
05.08.-10.08. 0 2 0 14 16
Jäljellä olevat rantakalastusluvat (kalastusvuorokausia)
Ajanjakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski Inarijoki Yhteensä
10.06.-16.06. 0 0 0 8 0 8
17.06.-23.06. 0 0 0 43 0 43
24.06.-30.06. 0 0 0 77 0 77
01.07.-07.07. 0 0 0 0 0 0
08.07.-14.07. 0 0 0 39 0 39
15.07.-21.07. 0 6 0 106 0 112
22.07.-28.07. 5 33 13 116 0 167
29.07.-04.08. 15 10 0 94 0 119
05.08.-10.08. 14 20 3 91 0 128
Tenojoen kalastusvyöhykkeet