Yleiset käyttöehdot ja rekisteriseloste
Palvelun kuvaus

Tenonkalaluvat.fi-verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä ehtoja. Tenonkalaluvat.fi-verkkopalvelu (jatkossa palvelu) koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta. Palvelu on Tenon kalatalousalueen tuottama. Tiettyjen palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Niissä sivuston palveluissa joihin rekisteröidytään on lisäksi erillisiä, tuotekohtaisia ehtoja kuten lupatuotteiden ehdot ja peruutusehdot, joihin palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja jotka hän hyväksyy palveluja käyttäessään ja tuotteita tilatessaan itseään sitovaksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Tenon kalatalousalueen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tenon kalatalousalueelle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Rekisteröityminen

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan kirjautuessaan verkkokauppaan luvan ostamisen yhteydessä. Käyttäjä voi käyttää samoja tunnuksia jatkossa. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi muuttaa itse tietojaan verkkopalvelussa.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa kohdassa Rekisteriseloste.

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Tenon kalatalousalueen palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Tenon kalatalousalueella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Tenon kalatalousalue pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Tenon kalatalousalue vastaa palvelun tietosisällöstä. Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Tenon kalatalousalue ei vastaa palvelun kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Tenon kalatalousalue ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Tenon kalatalousalue ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Tenon kalatalousalueella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Tenon kalatalousalue ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Evästeiden käyttö

Palvelussa ei käytetä evästeitä muuten kuin asiakkaan verkkokauppaan kirjautumisen osalta. Evästeessä pidetään asiakkaan tekemän viimeisen toiminnon jälkeen tunnin ajan muistissa, että asiakas on kirjautunut verkkokauppaan, ellei hän kirjaudu ulos. Seurantaevästeitä ei käytetä palvelussa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Tenon kalatalousalueella on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.tenonkalaluvat.fi-palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana. Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

Sopimuksen päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen poistamalla tietonsa järjestelmästä itse siihen varatulla työkalulla. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Tenon kalatalousalueella on aina halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Tenon kalatalousalue ilmoittaa lopettamisesta etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Rekisteriseloste
Rekisterin nimi

Tenon kalastuslupien asiakasrekisteri

Rekisterin www-osoite

www.tenonkalaluvat.fi

Rekisterinpitäjä

Luonnonvarakeskus (Luke)
Latokartanonkaari 9,
00790 Helsinki
Y-tunnus: 0244629-2 (FI02446292)

Rekisteriä hoitaa

Tenon kalatalousalue

Rekisterin käyttötarkoitus

Palvelun asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Tenon kalatalousalueen kalastuslupien myyntiin tarkoitettuun tietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on lupatuotteiden kaupasta syntyvä asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakkaan tallentamien saalistietojen rekisteröinti sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Henkilötietojen poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys Tenon kalatalousalueeseen. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info[at]tenonkalaluvat.fi.

Rekisterin tietosisältö, pakolliset tiedot

Sähköpostiosoite/käyttäjätunnus
Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Sukupuoli
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Käyttäjän kotimaa
Pakollisena kerätään myös salasana, jonka asiakas keksii itse rekisteröitymishetkellä
Asiakkaan tallentamat saalistiedot

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava taho. Molemmilla tahoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.